Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng

[ad_1]

Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng

Ban chi dao Du an Quy toan cau phong chong HIV/AIDS huyen Bao Thang
Mã Số Thuế: 5300653471
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 254 đường Hoàng Sào – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Thắng
Ngày bắt đầu hoạt động: 29-04-2011
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Xuân Hùng Trần Xuân Hùng
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Những câu hỏi liên quan tới Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng

Mã số thuế của Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng?

✓ Trả lời: 5300653471

Số điện thoại liên hệ Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng?

✓ Trả lời: 254 đường Hoàng Sào – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Giám đốc của Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng là ai?

✓ Trả lời: Trần Xuân Hùng Trần Xuân Hùng

Ngành nghề chính của Ban chỉ đạo Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS huyện Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động của các tổ chức khác

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo