Ban Chuẩn Bị ĐT Các CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

[ad_1]

Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

Ban Chuan Bi DT Cac CTDA Su Dung Von Ho Tro PT Chinh Thuc (ODA) Tren Dia Ban Tinh Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300132775-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 19-06-2014
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Khánh Hoàng Quốc Khánh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai

Mã số thuế của Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300132775-002

Số điện thoại liên hệ Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Đại lộ Trần Hưng Đạo – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Quốc Khánh Hoàng Quốc Khánh

Ngành nghề chính của Ban Chuẩn Bị ĐT Những CTDA Sử Dụng Vốn Hỗ Trợ PT Chính Thức (ODA) Trên Địa Bàn Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo