Ban ĐHDA "Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai

[ad_1]

Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai

Ban DHDA “Nang cao VT lam chu KT cho PNDT thieu so thong qua cac can thiep TT o tinh Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300148662-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Khối 8 – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 27-09-2011
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Ma Quang Trung
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai

Mã số thuế của Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300148662-001

Số điện thoại liên hệ Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Khối 8 – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Ma Quang Trung

Ngành nghề chính của Ban ĐHDA “Nâng cao VT làm chủ KT cho PNDT thiểu số thông qua các can thiệp TT ở tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo