Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên

[ad_1]

Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên

Ban QLDA cac cong trinh XDCB thuoc vuon quoc Gia Hoang Lien
Mã Số Thuế: 5300332661
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Nguyễn Chí Thanh – Huyện Sa Pa – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Công Lương
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên

Mã số thuế của Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên?

✓ Trả lời: 5300332661

Số điện thoại liên hệ Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên?

✓ Trả lời: Đường Nguyễn Chí Thanh – Huyện Sa Pa – Lào Cai

Giám đốc của Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Công Lương

Ngành nghề chính của Ban QLDA các công trình XDCB thuộc vườn quốc Gia Hoàng Liên?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo