Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai

[ad_1]

Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai

Ban QLDA HTKT CBDT – Tieu DA TP.Lao cai – So KH&DT Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300132775-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Toà nhà khối 6 – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-03-2012
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đặng Xuân Phong
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai

Mã số thuế của Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300132775-001

Số điện thoại liên hệ Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai?

✓ Trả lời: Toà nhà khối 6 – Phường Nam Cường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Đặng Xuân Phong

Ngành nghề chính của Ban QLDA HTKT CBĐT – Tiểu DA TP.Lào cai – Sở KH&ĐT Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo