Ban QLDA "Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức" giai đoạn 2010-2012

[ad_1]

Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012

Tiếng Anh:

Dự án AC – Thuỵ Điển

Ban QLDA “Phong chong BB Phu nu & tre em dan toc thong qua nang cao nhan thuc” giai doan 2010-2012
Mã Số Thuế: 5300490019
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nhà A, tầng 4- trụ sở khối 3 – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 6
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đinh Thị Hưng
Ngành nghề chính: Hoạt động của các tổ chức khác

Những câu hỏi liên quan tới Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012

Mã số thuế của Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012?

✓ Trả lời: 5300490019

Số điện thoại liên hệ Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012 chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012?

✓ Trả lời: Nhà A, tầng 4- trụ sở khối 3 – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012 là ai?

✓ Trả lời: Đinh Thị Hưng

Ngành nghề chính của Ban QLDA “Phòng chống BB Phụ nữ & trẻ em dân tộc thông qua nâng cao nhận thức” giai đoạn 2010-2012?

✓ Trả lời: Hoạt động của các tổ chức khác

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo