Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam

[ad_1]

Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam

Ban quan ly cac du an-Cty TNHH mot TV Apatit Viet Nam
Mã Số Thuế: 5300100276-018
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: – Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Tổng số nhân viên trong công ty: 26
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Lương Văn Na
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam

Mã số thuế của Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: 5300100276-018

Số điện thoại liên hệ Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: – Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Lương Văn Na

Ngành nghề chính của Ban quản lý các dự án-Cty TNHH một TV Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo