Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai

[ad_1]

Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai

Chi Cuc Thi Hanh an Dan Su Thanh Pho Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300143664
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Thuỷ Hoa – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hợp
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai

Mã số thuế của Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300143664

Số điện thoại liên hệ Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai?

✓ Trả lời: Đường Thuỷ Hoa – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Hợp

Ngành nghề chính của Chi Cục Thi Hành án Dân Sự Thành Phố Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo