Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai

[ad_1]

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai

Tiếng Anh:

GIA VU TRADEV.,JSC

Chi Nhanh Cong Ty Co Phan Phat Trien Thuong Mai Gia Vu Tai Tinh Lao Cai
Mã Số Thuế: 2500506422-002
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Nhà bà Vũ Thị Tuyết Hằng, Thôn Luồng Láo 2 – Xã Cốc San – Huyện Bát Xát – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 15-01-2015
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bát Xát
Ngày bắt đầu hoạt động: 14-01-2015
Tổng số nhân viên trong công ty: 10
Năm tài chính: 2015
Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Tuyết Hằng
Ngành nghề chính: Bán buôn thực phẩm

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai

Mã số thuế của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: 2500506422-002

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Nhà bà Vũ Thị Tuyết Hằng, Thôn Luồng Láo 2 – Xã Cốc San – Huyện Bát Xát – Lào Cai

Giám đốc của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Tuyết Hằng

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại Gia Vũ Tại Tỉnh Lào Cai?

✓ Trả lời: Bán buôn thực phẩm

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo