Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ

[ad_1]

Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ

Chi nhanh Cong ty Vat tu Phu Tho
Mã Số Thuế: 2600164074-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 124Phan Bội Châu phường Lào Cai – Tỉnh Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 10-01-2003
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 08-04-1997
Tổng số nhân viên trong công ty: 8
Năm tài chính: 2003
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Việt
Ngành nghề chính: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

Những câu hỏi liên quan tới Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ

Mã số thuế của Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ?

✓ Trả lời: 2600164074-001

Số điện thoại liên hệ Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ?

✓ Trả lời: 124Phan Bội Châu phường Lào Cai – Tỉnh Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Việt

Ngành nghề chính của Chi nhánh Công ty Vật tư Phú Thọ?

✓ Trả lời: Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo