Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long

[ad_1]

Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long

Chi Nhanh Phia Bac – Cong Ty Co Phan Cau 1 Thang Long
Mã Số Thuế: 0104790948-001
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Lô 15, đường A4, Cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 07-06-2011
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 20-06-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 20
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Đỗ Văn Minh Đỗ Văn Minh
Ngành nghề chính: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

Những câu hỏi liên quan tới Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long

Mã số thuế của Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long?

✓ Trả lời: 0104790948-001

Số điện thoại liên hệ Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long?

✓ Trả lời: Lô 15, đường A4, Cụm Công nghiệp Bắc Duyên Hải – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Văn Minh Đỗ Văn Minh

Ngành nghề chính của Chi Nhánh Phía Bắc – Công Ty Cổ Phần Cầu 1 Thăng Long?

✓ Trả lời: Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo