Công an thị xã Lào Cai

[ad_1]

Công an thị xã Lào Cai

Tiếng Anh:

Công an thị xã Lào Cai

Cong an thi xa Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300141794
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số 02 – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đào Xuân Hanh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Công an thị xã Lào Cai

Mã số thuế của Công an thị xã Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300141794

Số điện thoại liên hệ Công an thị xã Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công an thị xã Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công an thị xã Lào Cai?

✓ Trả lời: Số 02 – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Công an thị xã Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Đào Xuân Hanh

Ngành nghề chính của Công an thị xã Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo