Công an TX Cam Đường

[ad_1]

Công an TX Cam Đường

Tiếng Anh:

Công an TX Cam Đường

Cong an TX Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300138992
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã Cam Đường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Hoài Thanh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Công an TX Cam Đường

Mã số thuế của Công an TX Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300138992

Số điện thoại liên hệ Công an TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công an TX Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công an TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Xã Cam Đường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Công an TX Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Hoài Thanh

Ngành nghề chính của Công an TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo