Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường

[ad_1]

Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường

Tiếng Anh:

THAI CUONG ELECTRICITY AND ENGINEERING SERVICE JOINT STOCK COMPANY

Cong Ty Co Phan Dien Va Dich Vu Ky Thuat Thai Cuong
Mã Số Thuế: 5300800969
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Đàm Quang Trung, tổ 5, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 22-11-2021
Ngày bắt đầu hoạt động: 22-11-2021
Năm tài chính: 2021
Người đại diện pháp luật: Thái Minh Cường
Ngành nghề chính: Chưa rõ!

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường

Mã số thuế của Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường?

✓ Trả lời: 5300800969

Số điện thoại liên hệ Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường?

✓ Trả lời: Đường Đàm Quang Trung, tổ 5, Phường Duyên Hải, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Giám đốc của Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường là ai?

✓ Trả lời: Thái Minh Cường

Ngành nghề chính của Công Ty Cổ Phần Điện Và Dịch Vụ Kỹ Thuật Thái Cường?

✓ Trả lời: Chưa rõ!

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo