Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Anh Duong Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300549368
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: ô 6-7 Lô số 44 Khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 11-11-2011
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 12-11-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 30
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương
Ngành nghề chính: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300549368

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai?

✓ Trả lời: ô 6-7 Lô số 44 Khu tiểu thủ công nghiệp Bắc Duyên Hải – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hương

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Dương Lào Cai?

✓ Trả lời: Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo