Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam

[ad_1]

Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam

Tiếng Anh:

Công ty Apatit Việt Nam

Cong Ty TNHH Mot Thanh Vien Apatit Viet Nam
Mã Số Thuế: 5300100276
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Pom Hán Thành phố Lào Cai – Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 25-05-2005
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 25-05-2005
Tổng số nhân viên trong công ty: 3358
Năm tài chính: 2005
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy
Ngành nghề chính: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

Những câu hỏi liên quan tới Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam

Mã số thuế của Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: 5300100276

Số điện thoại liên hệ Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: Phường Pom Hán Thành phố Lào Cai – Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quang Huy Nguyễn Quang Huy

Ngành nghề chính của Công Ty TNHH Một Thành Viên Apatit Việt Nam?

✓ Trả lời: Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo