Đội thi hành án TX Cam Đường

[ad_1]

Đội thi hành án TX Cam Đường

Tiếng Anh:

Đội thi hành án TX Cam Đường

Doi thi hanh an TX Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300139072
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Pom hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Lâm
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Đội thi hành án TX Cam Đường

Mã số thuế của Đội thi hành án TX Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300139072

Số điện thoại liên hệ Đội thi hành án TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Đội thi hành án TX Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Đội thi hành án TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Phường Pom hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Đội thi hành án TX Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Lâm

Ngành nghề chính của Đội thi hành án TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo