Hợp tác xã Thành Vinh

[ad_1]

Hợp tác xã Thành Vinh

Hop tac xa Thanh Vinh
Mã Số Thuế: 5300232177
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 31 Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 08-09-2003
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-08-2006
Tổng số nhân viên trong công ty: 21
Năm tài chính: 2003
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng
Ngành nghề chính: Chăn nuôi

Những câu hỏi liên quan tới Hợp tác xã Thành Vinh

Mã số thuế của Hợp tác xã Thành Vinh?

✓ Trả lời: 5300232177

Số điện thoại liên hệ Hợp tác xã Thành Vinh?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Hợp tác xã Thành Vinh chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Hợp tác xã Thành Vinh?

✓ Trả lời: Tổ 31 Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Hợp tác xã Thành Vinh là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quyết Thắng Nguyễn Quyết Thắng

Ngành nghề chính của Hợp tác xã Thành Vinh?

✓ Trả lời: Chăn nuôi

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo