Phòng giáo dục Bắc Hà

[ad_1]

Phòng giáo dục Bắc Hà

Tiếng Anh:

Phòng Giáo dục Bắc Hà

Phong giao duc Bac Ha
Mã Số Thuế: 5300142727
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Bắc Hà – Huyện Bắc Hà – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bắc Hà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phan Xuân Điền
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng giáo dục Bắc Hà

Mã số thuế của Phòng giáo dục Bắc Hà?

✓ Trả lời: 5300142727

Số điện thoại liên hệ Phòng giáo dục Bắc Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng giáo dục Bắc Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng giáo dục Bắc Hà?

✓ Trả lời: TT Bắc Hà – Huyện Bắc Hà – Lào Cai

Giám đốc của Phòng giáo dục Bắc Hà là ai?

✓ Trả lời: Phan Xuân Điền

Ngành nghề chính của Phòng giáo dục Bắc Hà?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo