Phòng giáo dục Bảo Thắng

[ad_1]

Phòng giáo dục Bảo Thắng

Tiếng Anh:

Phòng giáo dục Bảo Thắng

Phong giao duc Bao Thang
Mã Số Thuế: 5300140215
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Thắng
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trường Kim Minh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng giáo dục Bảo Thắng

Mã số thuế của Phòng giáo dục Bảo Thắng?

✓ Trả lời: 5300140215

Số điện thoại liên hệ Phòng giáo dục Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng giáo dục Bảo Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng giáo dục Bảo Thắng?

✓ Trả lời: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Giám đốc của Phòng giáo dục Bảo Thắng là ai?

✓ Trả lời: Trường Kim Minh

Ngành nghề chính của Phòng giáo dục Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo