Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường

[ad_1]

Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường

Tiếng Anh:

Phòng giáo dục Cam Đường

Phong giao duc dao tao Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300139065
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Bắc Lệnh – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hoàng Đình Ngọc
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường

Mã số thuế của Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300139065

Số điện thoại liên hệ Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường?

✓ Trả lời: Phường Bắc Lệnh – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Hoàng Đình Ngọc

Ngành nghề chính của Phòng giáo dục đào tạo Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo