Phòng giáo dục Văn Bàn

[ad_1]

Phòng giáo dục Văn Bàn

Phong giao duc Van Ban
Mã Số Thuế: 5300133176
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Thị trấn khánh yên – Huyện Văn Bàn – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Văn Bàn
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Nguyễn chí Hữu
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng giáo dục Văn Bàn

Mã số thuế của Phòng giáo dục Văn Bàn?

✓ Trả lời: 5300133176

Số điện thoại liên hệ Phòng giáo dục Văn Bàn?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng giáo dục Văn Bàn chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng giáo dục Văn Bàn?

✓ Trả lời: Thị trấn khánh yên – Huyện Văn Bàn – Lào Cai

Giám đốc của Phòng giáo dục Văn Bàn là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn chí Hữu

Ngành nghề chính của Phòng giáo dục Văn Bàn?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo