Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng

[ad_1]

Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng

Tiếng Anh:

Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng

Phong Quan ly do thi Bao Thang
Mã Số Thuế: 5300140279
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Thắng
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Sủng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng

Mã số thuế của Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng?

✓ Trả lời: 5300140279

Số điện thoại liên hệ Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng?

✓ Trả lời: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Giám đốc của Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Quốc Sủng

Ngành nghề chính của Phòng Quản lý đô thị Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo