Phòng quản lý đô thị Cam Đường

[ad_1]

Phòng quản lý đô thị Cam Đường

Tiếng Anh:

Phòng quản lý đô thị Cam Đường

Phong quan ly do thi Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300140455
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Thị Hợi
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng quản lý đô thị Cam Đường

Mã số thuế của Phòng quản lý đô thị Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300140455

Số điện thoại liên hệ Phòng quản lý đô thị Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng quản lý đô thị Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng quản lý đô thị Cam Đường?

✓ Trả lời: Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Phòng quản lý đô thị Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Vũ Thị Hợi

Ngành nghề chính của Phòng quản lý đô thị Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo