Phòng quản lý đô thị

[ad_1]

Phòng quản lý đô thị

Phong quan ly do thi
Mã Số Thuế: 5300133017
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Thanh Niên phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật:
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng quản lý đô thị

Mã số thuế của Phòng quản lý đô thị?

✓ Trả lời: 5300133017

Số điện thoại liên hệ Phòng quản lý đô thị?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng quản lý đô thị chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng quản lý đô thị?

✓ Trả lời: Đường Thanh Niên phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Phòng quản lý đô thị là ai?

✓ Trả lời:

Ngành nghề chính của Phòng quản lý đô thị?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo