Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai

[ad_1]

Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai

Phong tai chinh – Ke hoach TP Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300132990
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Thanh Niên – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thành phố Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Hà Thị Minh
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai

Mã số thuế của Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300132990

Số điện thoại liên hệ Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai?

✓ Trả lời: Đường Thanh Niên – Phường Duyên Hải – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Hà Thị Minh

Ngành nghề chính của Phòng tài chính – Kế hoạch TP Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo