Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng

[ad_1]

Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng

Tiếng Anh:

Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng

Phong Tai nguyen va moi truong Bao Thang
Mã Số Thuế: 5300140180
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Thắng
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Vũ Đức Tuấn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng

Mã số thuế của Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng?

✓ Trả lời: 5300140180

Số điện thoại liên hệ Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng?

✓ Trả lời: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Giám đốc của Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng là ai?

✓ Trả lời: Vũ Đức Tuấn

Ngành nghề chính của Phòng Tài nguyên và môi trường Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo