Phòng Tư Pháp TX Cam Đường

[ad_1]

Phòng Tư Pháp TX Cam Đường

Tiếng Anh:

Phòng Tư Pháp TX Cam Đường

Phong Tu Phap TX Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300139033
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Kin Sơn
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Phòng Tư Pháp TX Cam Đường

Mã số thuế của Phòng Tư Pháp TX Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300139033

Số điện thoại liên hệ Phòng Tư Pháp TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Phòng Tư Pháp TX Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Phòng Tư Pháp TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Phường Pom Hán – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Phòng Tư Pháp TX Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Trần Kin Sơn

Ngành nghề chính của Phòng Tư Pháp TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo