Trạm thú y Bảo Thắng

[ad_1]

Trạm thú y Bảo Thắng

Tiếng Anh:

trạm thú y Bảo Thắng

Tram thu y Bao Thang
Mã Số Thuế: 5300140293
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Thắng
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Huy
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trạm thú y Bảo Thắng

Mã số thuế của Trạm thú y Bảo Thắng?

✓ Trả lời: 5300140293

Số điện thoại liên hệ Trạm thú y Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm thú y Bảo Thắng chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm thú y Bảo Thắng?

✓ Trả lời: TT Phố Lu – Huyện Bảo Thắng – Lào Cai

Giám đốc của Trạm thú y Bảo Thắng là ai?

✓ Trả lời: Đỗ Thanh Huy

Ngành nghề chính của Trạm thú y Bảo Thắng?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo