Trạm thú y Bảo Yên

[ad_1]

Trạm thú y Bảo Yên

Tiếng Anh:

Trạm thú y Bảo Yên

Tram thu y Bao Yen
Mã Số Thuế: 5300139668
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Bảo Yên – Huyện Bảo Yên – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Yên
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thạp
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trạm thú y Bảo Yên

Mã số thuế của Trạm thú y Bảo Yên?

✓ Trả lời: 5300139668

Số điện thoại liên hệ Trạm thú y Bảo Yên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm thú y Bảo Yên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm thú y Bảo Yên?

✓ Trả lời: TT Bảo Yên – Huyện Bảo Yên – Lào Cai

Giám đốc của Trạm thú y Bảo Yên là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Thị Thạp

Ngành nghề chính của Trạm thú y Bảo Yên?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo