Trạm thú y Huyện Bắc Hà

[ad_1]

Trạm thú y Huyện Bắc Hà

Tiếng Anh:

Trạm thú y Lào Cai H Bắc Hà

Tram thu y Huyen Bac Ha
Mã Số Thuế: 5300140141
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Bắc Hà – Huyện Bắc Hà – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bắc Hà
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Phạm Minh Phương
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trạm thú y Huyện Bắc Hà

Mã số thuế của Trạm thú y Huyện Bắc Hà?

✓ Trả lời: 5300140141

Số điện thoại liên hệ Trạm thú y Huyện Bắc Hà?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm thú y Huyện Bắc Hà chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm thú y Huyện Bắc Hà?

✓ Trả lời: TT Bắc Hà – Huyện Bắc Hà – Lào Cai

Giám đốc của Trạm thú y Huyện Bắc Hà là ai?

✓ Trả lời: Phạm Minh Phương

Ngành nghề chính của Trạm thú y Huyện Bắc Hà?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo