Trạm Thú y TP Lào Cai

[ad_1]

Trạm Thú y TP Lào Cai

Tiếng Anh:

Trạm Thú y TP Lào Cai

Tram Thu y TP Lao Cai
Mã Số Thuế: 5300139114
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: 169 Quy Hoá – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1999
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Mai Xuân Hạ
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trạm Thú y TP Lào Cai

Mã số thuế của Trạm Thú y TP Lào Cai?

✓ Trả lời: 5300139114

Số điện thoại liên hệ Trạm Thú y TP Lào Cai?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trạm Thú y TP Lào Cai chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trạm Thú y TP Lào Cai?

✓ Trả lời: 169 Quy Hoá – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Trạm Thú y TP Lào Cai là ai?

✓ Trả lời: Mai Xuân Hạ

Ngành nghề chính của Trạm Thú y TP Lào Cai?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo