Trung Tâm Thể Dục Thể Thao

[ad_1]

Trung Tâm Thể Dục Thể Thao

Trung Tam The Duc The Thao
Mã Số Thuế: 5300144072
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Đường Nhánh 6, Kim Tân – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1999
Tổng số nhân viên trong công ty: 22
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Nguyễn văn Thắng
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trung Tâm Thể Dục Thể Thao

Mã số thuế của Trung Tâm Thể Dục Thể Thao?

✓ Trả lời: 5300144072

Số điện thoại liên hệ Trung Tâm Thể Dục Thể Thao?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung Tâm Thể Dục Thể Thao chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung Tâm Thể Dục Thể Thao?

✓ Trả lời: Đường Nhánh 6, Kim Tân – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Trung Tâm Thể Dục Thể Thao là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn văn Thắng

Ngành nghề chính của Trung Tâm Thể Dục Thể Thao?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo