Trung tâm Y tế Bảo Yên

[ad_1]

Trung tâm Y tế Bảo Yên

Tiếng Anh:

Trung tâm y tế Bảo Yên

Trung tam Y te Bao Yen
Mã Số Thuế: 5300142205
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: TT Phố Giàng – Huyện Bảo Yên – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1998
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Huyện Bảo Yên
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1998
Người đại diện pháp luật: Mông Hữu Giao
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trung tâm Y tế Bảo Yên

Mã số thuế của Trung tâm Y tế Bảo Yên?

✓ Trả lời: 5300142205

Số điện thoại liên hệ Trung tâm Y tế Bảo Yên?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung tâm Y tế Bảo Yên chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung tâm Y tế Bảo Yên?

✓ Trả lời: TT Phố Giàng – Huyện Bảo Yên – Lào Cai

Giám đốc của Trung tâm Y tế Bảo Yên là ai?

✓ Trả lời: Mông Hữu Giao

Ngành nghề chính của Trung tâm Y tế Bảo Yên?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo