Trung Tâm y tế TX Cam Đường

[ad_1]

Trung Tâm y tế TX Cam Đường

Tiếng Anh:

TT y tế TX Cam Đường

Trung Tam y te TX Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300139121
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Xã cam Đường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần Thị Hiền
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới Trung Tâm y tế TX Cam Đường

Mã số thuế của Trung Tâm y tế TX Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300139121

Số điện thoại liên hệ Trung Tâm y tế TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Trung Tâm y tế TX Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Trung Tâm y tế TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Xã cam Đường – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Trung Tâm y tế TX Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Trần Thị Hiền

Ngành nghề chính của Trung Tâm y tế TX Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo