TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường

[ad_1]

TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường

Tiếng Anh:

TT Giáo dục TX Cam Đường

TT giao duc TX Thi xa Cam Duong
Mã Số Thuế: 5300140430
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Tổ 3 Phường Bắc Lệnh – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 01-01-1970
Nơi đăng ký quản lý: Chi cục Thuế Thị xã Cam Đường (hêt h.lực)
Ngày bắt đầu hoạt động: 01-01-1970
Năm tài chính: 1970
Người đại diện pháp luật: Trần đình Diên
Ngành nghề chính: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

Những câu hỏi liên quan tới TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường

Mã số thuế của TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường?

✓ Trả lời: 5300140430

Số điện thoại liên hệ TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường?

✓ Trả lời: Tổ 3 Phường Bắc Lệnh – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường là ai?

✓ Trả lời: Trần đình Diên

Ngành nghề chính của TT giáo dục TX Thị xã Cam Đường?

✓ Trả lời: Hoạt động dịch vụ tài chính khác chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và bảo hiểm xã hội)

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo