Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

[ad_1]

Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Tiếng Anh:

T.B.H

Van Phong Dai Dien Cong Ty Co Phan Tong Bach Hoa Tai Thanh Pho Lao Cai, Tinh Lao Cai.
Mã Số Thuế: 0101527970-016
Địa chỉ đăng ký kinh doanh: Số nhà 313, đường Khánh Yên – Phường Phố Mới – Thành phố Lào Cai – Lào Cai
Ngày cấp GPKD: 16-06-2011
Nơi đăng ký quản lý: Cục Thuế Tỉnh Lào Cai
Ngày bắt đầu hoạt động: 30-06-2011
Tổng số nhân viên trong công ty: 3
Năm tài chính: 2011
Người đại diện pháp luật: Nguyễn Tài Tuệ Nguyễn Tài Tuệ
Ngành nghề chính: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Những câu hỏi liên quan tới Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.

Mã số thuế của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.?

✓ Trả lời: 0101527970-016

Số điện thoại liên hệ Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.?

✓ Trả lời: Số điện thoại liên hệ của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. chưa có thông tin chi tiết

Địa chỉ đăng ký kinh doanh của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.?

✓ Trả lời: Số nhà 313, đường Khánh Yên – Phường Phố Mới – Thành phố Lào Cai – Lào Cai

Giám đốc của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai. là ai?

✓ Trả lời: Nguyễn Tài Tuệ Nguyễn Tài Tuệ

Ngành nghề chính của Văn Phòng Đại Diện Công Ty Cổ Phần Tổng Bách Hóa Tại Thành Phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai.?

✓ Trả lời: Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

[ad_2]

MegaSapa - Tất tần tật về du lịch SaPa
Logo